متن ترانه Yankı از Simge همراه ترجمه فارسی

🎵🎵🎵

Git sonuna kadar

برو تا آخرش

Yok artık bir duyan umursayan

دیگه کسی نیست که بشنوه یا اهمیت بده

Oysaki aşk ölene kadar

عشق تا لحظه مرگ هست

Diyordun ya hani yalan dolan

اینارو تو میگفتی که همش دروغ بود

Eriyordum sensiz

بدون تو داشتم آب میشدم

Muma dönmüş kalbi hiç görmezdin

قلبی که به شمع تبدیل شده بود رو اصلا نمی دیدی

Niye, neden, neden, neden?

چرا چرا چرا چرا؟؟؟

Ve uzatmak yersiz

و ادامه دادن این راه بی مورده

Nasıl olsa yoldan döndürmezdin

هرطوری هم باشه منو از رفتن بر نمی گردوندی

Niye, neden, neden, neden?

چرا چرا چرا چرا؟؟؟

Off

اوه

Veryansın edemem kadere

نمیتونم به سرنوشت اعتراض کنم

Sevdim bu benim meselem

عاشق شدم و این مشکل خودمه

Eğilsem bile devrilmem

اگه کمرم هم خم بشه به زمین نمیخورم

Sor

بپرس

Dönmezsem sebebi ne diye

اگه ب رنگردم دلیلش چیه

Aydım iyiye, kötüye

خوب و بد رو شناختم

Gel gör ki çok zor

بیا ببین که چقدر سخته

Bir süre o sancı

یه دوره ای اون درد باهاته

Misafir bir yangı aman aman

یه التهاب و دردی مسافر تو هستش

Sonra keder bırakır yakanı

بعدش سرنوشت یقه تورو ول میکنه

Derindedir yankı zaman zaman

ولی از درونت یه انعکاس دردی هستی هنوز

Eriyordum sensiz

بدون تو داشتم آب میشدم

Muma dönmüş kalbi hiç görmezdin

قلبی که به شمع تبدیل شده بود رو اصلا نمی دیدی

Niye, neden, neden, neden?

چرا چرا چرا چرا؟؟؟

Ve uzatmak yersiz

و ادامه دادن این راه بی مورده

Nasıl olsa yoldan döndürmezdin

هرطوری هم باشه منو از رفتن بر نمی گردوندی

Niye, neden, neden, neden?

چرا چرا چرا چرا؟؟؟

Off

اوه

Veryansın edemem kadere

نمیتونم به سرنوشت اعتراض کنم

Sevdim bu benim meselem

عاشق شدم و این مشکل خودمه

Eğilsem bile devrilmem

اگه کمرم هم خم بشه به زمین نمیخورم

Sor

بپرس

Dönmezsem sebebi ne diye

اگه ب رنگردم دلیلش چیه

Aydım iyiye, kötüye

خوب و بد رو شناختم

Gel gör ki çok zor

بیا ببین که چقدر سخته

Off

اوه

Veryansın edemem kadere

نمیتونم به سرنوشت اعتراض کنم

Sevdim bu benim meselem

عاشق شدم و این مشکل خودمه

Eğilsem bile devrilmem
اگه کمرم هم خم بشه به زمین نمیخورم

Sor

بپرس

Dönmezsem sebebi ne diye

اگه ب رنگردم دلیلش چیه

Aydım iyiye, kötüye

خوب و بد رو شناختم

Gel gör ki çok zor

بیا ببین که چقدر سخته

 

🎵🎵🎵